only the real analogue sound we put on vinyl records

Analogue  Vinylrecords

for bigger amounts of records , It's cheaper to cut first a lacquer as premium to make the press matrix.


You need two of them for making an A and B side

because this process needs more time so the delivery time will be longer.

we are using a three steps pressing

After cutting the lacquers , they go into a nickel-galvanobad  to make the press matrix. 


How it's gonna work ?


Music must be digital deliverd on CD or Memorycart/stick or with FTP upload on 44,1khz 16bit or 48khz 24bit as a wav file or as a CDA file .

Analogue on musiccassete or audiotape.

In the right track order and timescale.

Further all the tracks in the same volume.


Notice that the pauze between the tracks by a longplayer will be 5 seconds and by many tracks on one side it can be growing till more than 1 minute from the total playtime.

By analogue music deliverd with white noisewe use standart noise supression.

Extra audiomastering is disputable.
Graphic printwork


For the designe of labels and cover

Deliver digital on CD , DVD or memorycart/ stick or with FTP upload on at least 300dpi as Gif , Jpg , Bmp or PDF .

Look at the template site for making your design .

Let your design make , that's also possible .


Copyrights ?

Owner of the musicworks ? , than you can bring out the music under your own license or you can make a contract with the Buma/stemra.

With a contact of buma/stemra you need first to pay , after you get prommision tot gonna press.

Of course we can maintain this for you.

If you are not the owner of the musicworks you need firtst to get prommision from the owner of the musicworks.12 inch records


300 pieces [ black vinyl 140 gram ]

inclusive lacquer cutting

inclusive all mechanical works

inner sleeve outer cover with full colour

and full colour label.

 

€ 1000,-


500 pieces [ black vinyl 140 gram ]

inclusive lacquer cutting

inclusive all mechanical works

inner sleeve outer cover with full colour

and full colour label.


 € 1300,-1000 pieces [ black vinyl 140 gram ]

inclusive lacquer cutting

inclusive all mechanical works

inner sleeve outer cover with full colour

and full colour label.


 € 2100,-


7 inch records


300 pieces [ black vinyl 42 gram ]

inclusive lacquer cutting

inclusive all mechanical works

inner sleeve outer cover with full colour

and full colour label.

 

€ 600,-


500 pieces [ black vinyl 42 gram ]

inclusive lacquer cutting

inclusive all mechanical works

inner sleeve outer cover with full colour

and full colour label.

 

€ 850,-


1000 pieces [ black vinyl 42 gram ]

inclusive lacquer cutting

inclusive all mechanical works

inner sleeve outer cover with full colour

and full colour label.

 

€ 1100,-
All prices are exclusive 21% V.A.T                   


Voor grotere aantallen platen , is het goedkoper om eerst een lacquer te snijden deze dient als voorstadium om een pers matrijs te maken.

Er zijn 2 lacquers per plaat nodig namelijk A en B kant.

Omdat dit proces langer duurt is de leveringstijd ook langer .

Wij maken gebruik van een 3 stappen persing .

Na snijden van de lacquers , gaan deze in een nikkel-galvanobad , waarna de pers matrijs word gemaakt.Hoe gaat het in zijn werk ?


Muziek dient aangeleverd te worden digitaal op CD of Geheugenkaart/stik op 44,1khz 16bit of 48khz 24bit als wav bestand of als cda bestand .

Analoog op muziekcassette of geluidsband. 

Met op de juiste volgorde de muziek nummers en de tijdsduur.

Verder dienen alle nummers het zelfde volume te hebben.

Houd rekening met de pauze tussen de nummers bij een elpee is deze standaard 5 seconden en kan bij veel nummers per kant wel oplopen tot meer dan 1 minuut van de totale speeltijd.

Bij analoge muziek die aangeleverd word met te veel ruis word standaard een ruis onderdrukking toegepast.

Extra geluidsbewerkingen zijn bespreekbaar.

Grafisch drukwerk


Voor het ontwerp van etiketten en hoezen

aanleveren digitaal op CD , DVD , geheugenkaart/stik tenminste 300dpi als GIf , Jpg , Bmp of PDF.

Kijk op de template pagina om je ontwerp te maken .

Een ontwerp laten maken , ook dat is mogelijk.


Muziekrechten ?

Eigenaar van de muziekwerken ? , dan kan de muziek uitgebracht worden onder eigenbeheer of kan een contract worden gesloten met de Buma/Stemra.

Bij een contract met de Buma/stemra dient eerst vooraf te worden betaald , waarna toestemming word gegeven tot persing.

uiteraard kunnen wij dit proces voor u verzorgen.

Waarneer u geen eigenaar bent van de muziekwerken dient u eerst toestemming te vragen aan de eigenaar van de muziek.12 inch records


300 stuks [ zwart vinyl 140 gram ]

inclusief lacquer snijden

inclusief mechanisch werk

Binnen en buitenhoes kleurendruk

en kleuren etiket.


€ 1000,-


500 stuks[ zwart vinyl 140 gram ]

inclusief lacquer snijden

inclusief mechanisch werk

binnen en buitenhoes kleurendruk

en kleuren etiket.


 € 1300,-1000 stuks [ zwart vinyl 140 gram ]

inclusief lacquer snijden

inclusief mechanisch werk

Binnen en buitenhoes kleurendruk

en kleuren etiket.


€ 2100,-


7 inch records


300 stuks [ zwart vinyl 42 gram ]

inclusief lacquer snijden

inclusief mechanisch werk

Binnen en buitenhoes kleurendruk 

en kleuren etiket.


€ 600,-


500 stuks [ zwart vinyl 42 gram ]

inclusief lacquer snijden

inclusief mechanisch werk

Binnen en buitenhoes kleurendruk 

en kleuren etiket.


€ 850,-


1000 stuks [ zwart vinyl 42 gram ]

inclusief lacquer snijden

inclusief mechanisch werk

Binnen en buitenhoes kleurendruk

en kleuren etiket.

 

€ 1100,-
Alle prijzen zijn exclusief 21% B.T.W